Política Seguretat i Salut Laboral

Idilia Foods entén la Seguretat i Salut Laboral (SSL) com un procés integrat en totes les seves activitats i estratègic per a la continuïtat de la companyia.

La Direcció d’Idilia Foods assumeix com una prioritat desenvolupar aquesta Política de Seguretat i Salut Laboral a través del Sistema de Gestió de la SSL, l’objectiu principal del qual és proporcionar un entorn de treball segur i saludable per a prevenir lesions i el deteriorament de la salut relacionat amb el treball de les parts interessades pertinents.

Per a això, Idilia Foods promou els següents principis bàsics, que han de presidir totes les actuacions de l’organització:

  • Lideratge actiu i present de la Direcció com a component inherent a la seva responsabilitat jeràrquica, a qui competeix liderar els programes de SSL assegurant l’aplicació de les normes a tota la línia de comandament i donant suport a altres rols pertinents.
  • Definició d’uns objectius de SSL i supervisió de l’acompliment per a aconseguir la millora continua del sistema de gestió de SSL, amb la màxima participació de tota l’organització.
  • Compliment dels requisits legals i altres requisits, així com, dels procediments i instruccions pròpies.
  • Anàlisi sistemàtica dels riscos i les oportunitats que permetin eliminar els perills i reduir els riscos per a la SSL, amb la implicació dels empleats/ades i els seus representants, així com la dels proveïdors de serveis, adoptant les accions necessàries per a la prevenció dels accidents i la promoció d’hàbits saludables.
  • Investigació de tots els incidents, accidents i malalties professionals com a eina per a la millora continua i aprenentatge per a la seva prevenció.
  • Promoció de programes de formació, informació i motivació adequats i continuats que permetin a tots els empleats/ades conèixer tant els riscos i impactes derivats del seu treball, com la seva importància i la manera de prevenir-los.
  • Foment de la participació, la consulta, la implicació i el sentit de la responsabilitat de tots els nostres empleats/ades i altres parts interessades pertinents cap a una cultura de SSL vista com una actitud i una voluntat, que es basa en el respecte i el compliment dels procediments, i en la iniciativa i contribució al seu perfeccionament.
ADB
foro de marcas renombradas españolas
ADB
foro de marcas renombradas españolas