Política
de qualitat

Des d'Idilia Foods tenim un ferm Compromís amb la qualitat. Per això aportem el millor sabor cuidant els perfils nutricionals dels nostres productes, amb la vocació d'estar al costat dels nostres consumidors dia rere dia. La nostra missió és construir marques líders i posar a l'abast dels consumidors els millors productes, guiats sempre pel nostre compromís ètic de qualitat. Per això busquem l'excel·lència a través de:

  • Una rigorosa selecció i adequada gestió dels proveïdors de matèries primeres i envasos amb els quals produir aliments que satisfacin les exigències dels nostres clients i consumidors
  • Uns alts estàndards pels nostres productes que busquen la màxima qualitat i innocuïtat alimentària. Agafant com a referència les normes UNE- EN ISO 9001 i FSSC 22000.
  • Un compromís constant amb la millora continua dels nostres processos i productes, en recerca de l'eficiència, sense perdre la nostra essència.
  • La innovació agafada com a focus central al consumidor, portant a terme una escolta activa de les seves necessitats.
  • Una comunicació clara, propera i responsable amb el consumidor.
  • Una atenció propera als nostres clients i consumidors, escoltant les seves suggerències, buscant en elles una Font de millora.
  • La presència dels nostres productes allà on es trobi el consumidor.
  • La responsabilitat per enfortir i impulsar la Cultura de Qualitat i Seguretat alimentària a tota l'organització a través d'activitats de comunicació, formació i seguiment d'indicadors relacionats.

Un compromís amb la sostenibilitat que permeti elaborar els nostres productes d'una manera respectuosa amb el medi ambient i l'entorn social. Des d'Idilia Foods ens comprometem a respectar el medi ambient i per això no utilitzem en l'elaboració dels nostres productes ingredients o additius que siguin o provinguin d'organismes genèticament modificats (OGM).

ADB
foro de marcas renombradas españolas
ADB
foro de marcas renombradas españolas