Política
ambiental

Idilia Foods, companyia líder del sector de l'alimentació en l’àmbit espanyol, concep la protecció ambiental i la lluita contra el canvi climàtic com un procés integrat en totes les seves activitats i estratègic per a la continuïtat de la companyia.

La Direcció d'Idilia Foods assumeix com una prioritat desenvolupar aquesta Política Ambiental a través del Sistema de Gestió Ambiental, l'objectiu principal del qual és proporcionar el compromís de realització de la nostra activitat dins dels paràmetres d'un desenvolupament sostenible, mantenint el control i la gestió dels aspectes ambientals de les parts interessades pertinents, especialment d'aquells més significatius.

Per això, Idilia Foods ha establert i promou els següents principis bàsics, que han de presidir totes les actuacions de l'organització:

  • Lideratge actiu i present de la Direcció com a component inherent a la seva responsabilitat jeràrquica, a qui competeix liderar els programes ambientals assegurant l'aplicació de les normes en tota la línia de comandament i donant suport a altres rols pertinents.
  • Definició d'uns objectius de Gestió Ambiental i supervisió de l'acompliment per aconseguir la millora contínua del sistema de gestió d'ambiental, amb la màxima participació de tota l'organització.
  • Compliment dels requisits legals i altres requisits, així com, dels procediments i instruccions propis.
  • Assegurar la protecció del medi ambient, treballant de forma respectuosa, prevenint la contaminació i minimitzant els efectes ambientals produïts com a conseqüència de l' activitat que desenvolupem.
  • Fomentar la implementació de les millors tecnologies disponibles que contribueixin a la mitigació del canvi climàtic i que possibilitin minimitzar la nostra empremta sobre el medi ambient i una utilització sostenible dels recursos naturals.
  • Establir indicadors i sistemes de reportatge que permetin conèixer de forma objectiva l'impacte ambiental de la nostra activitat.
  • Promoció de programes de formació, informació i motivació adequats i continus que permetin a tots els empleats/ades conèixer tant els riscos i impactes derivats del seu treball, com la seva importància i la manera de prevenir-los, incloent-hi els suggeriments de millora proposades per ells per tal de fomentar la millora contínua.
  • Definir objectius i fites concretes i mesurables dins d'un programa ambiental, essent revisables segons la seva consecució almenys una vegada a l' any.
  • Respectar la natura i la biodiversitat en els entorns en els quals es troben els centres.

El complir i fer complir aquesta Política és responsabilitat de tots, motiu pel qual, requereix la teva inestimable col·laboració en la consecució dels nostres objectius ambientals.

Xavi Pons Pes
CEO Idilia Foods SL
Barcelona, a 15 Juny de 2020

ADB
foro de marcas renombradas españolas
ADB
foro de marcas renombradas españolas