Política de
privacitat

Segons normativa de privacitat, Reglament 679/2016 i Llei 3/18 de Protecció de Dades i drets digitals, t'informem que el responsable del fitxer és la IDILIA FOODS S.L., amb aquestes finalitats:

  • Gestionar la teva consulta.
  • Gestionar la teva petició.

La legitimació del tractament es basa en el consentiment de l'interessat o en la relació precontractual o contractual.

El destinatari de les dades és l'empresa. Tenim tercers proveïdors (com hosting, e-mailing etc..) que són encarregats del tractament.

T'informem que les teves dades seran conservades mentre sigui necessari per a la relació o per temes de responsabilitat.

El delegat de Protecció de dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es).

Com a usuari té el dret d'accés, limitació, portabilitat, reclamació a l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades en l'e-mail a [email protected] o en l'adreça Av. Aragó 30, Edifici Europa, Planta 5, València.

Els hàbits de navegació es regulen per la Política de Cookies.

L'usuari garanteix que les dades aportades són verdaderes, exactes, completes i actualitzades. Amb la finalitat que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractaran de mantenir actualitzades. De manera que, a aquest efecte, l'Usuari haurà de fer els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mig fefaent, a l'àrea o departament corresponent.

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, t'informem que la companyia ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat informàtica de les dades personals subministrades.

Descarregar PDF

ADB
foro de marcas renombradas españolas
ADB
foro de marcas renombradas españolas