AVÍS
LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb l'article 10 de la Llei 34/2002 de l'11 de juliol , de serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de IDILIA FOODS

IDILIA FOODS, S.L.O.

Registre Mercantil de València, tom 10.428, foli 152, fulla número V-179.678

Identificació Fiscal: B-08100380

Domicili Fiscal: Av. d'Aragó, núm. 30, Edifici Europa, Planta 8, València

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de la nostra empresa, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del Portal.

Aquests drets estan registrats en el Registre de la Propietat Intel·lectual.

SEGURETAT

L'Empresa es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les dades de caràcter personal de l'usuari, adoptant les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats. Per part seva, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a l'Empresa i el seu compromís d'actualitzar la informació, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real.

ENLLAÇOS

Queda prohibit establir un enllaç amb, o un contingut de correu des de qualsevol URL fins a la Web sense l'exprés permís escrit.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal les parts accepten se sotmeten a la jurisdicció espanyola.

Descarregar en PDF

ADB
foro de marcas renombradas españolas
Paralímpicos
ADB
foro de marcas renombradas españolas
Paralímpicos