Política
de calidade

Dende Idilia Foods temos un firme compromiso coa calidade. Por iso aportamos o mellor sabor coidando os perfís nutricionais dos nosos produtos, coa vocación de estar ao lado dos nosos consumidores día tras día.

A nosa misión é construír marcas líderes e poñer ao alcance dos consumidores os mellores produtos, guiados sempre polo noso compromiso ético de calidade. Para iso buscamos a excelencia a través de:

  • Unha rigorosa selección e adecuada xestión dos provedores de materias primas e envases cos que poder producir alimentos que satisfagan as esixencias dos nosos clientes e consumidores.
  • Uns altos estándares para os nosos produtos buscando a máxima calidade e inocuidade alimentaria. Tomando como referencias as normas UNE- EN ISO 9001.
  • Un compromiso constante coa mellora continua dos nosos procesos e produtos, en busca da eficiencia sen perder a nosa esencia.
  • A innovación tomando como foco central ao consumidor, levando a cabo unha escoita activa das súas necesidades.
  • Unha comunicación clara, próxima e responsable co consumidor.
  • Unha atención próxima aos nosos clientes e consumidores, escoitando as súas suxestións, buscando nelas unha fonte de mellora.
  • A presencia dos nosos produtos alí onde se atope o consumidor.
  • Un compromiso coa sostibilidade que permita elaborar os nosos produtos dunha forma respectuosa co medio ambiente e co entorno social.
  • A responsabilidade de reforzar e promover a Cultura da Calidade e a Seguridade Alimentaria en toda a organización mediante actividades de comunicación, formación e seguimento dos indicadores relacionados.

Dende Idilia Foods comprometémonos a respectar o medio ambiente e por iso non empregamos na elaboración dos nosos produtos ingredientes ou aditivos que sexan ou proveñan de organismos xeneticamente modificados (OGM).

ADB
foro de marcas renombradas españolas
ADB
foro de marcas renombradas españolas