INGURUMEN POLITIKA

Idilia Foods, Espainia mailako elikaduraren sektoreko liderra, enpresaren jarraitutasunerako ingurumen babesa eta klima-aldaketaren aurkako borroka bere jarduera eta estrategia guztietan barneratutako prozesu gisa ulertzen du.

Idilia Foods-eko Zuzendaritzak lehentasun gisa hartu du Ingurumen Politika hori Ingurumena Kudeatzeko Sistemaren bidez garatzea. Sistema horren helburu nagusia da gure jarduera garapen iraunkorraren parametroen barruan egiteko konpromisoa hartzea, eta interesdun egokien ingurumen-alderdien kontrolari eta kudeaketari eustea, batez ere alderdi esanguratsuenei dagokienez.

Horretarako, Idilia Foods-ek hurrengo oinarrizko printzipioak zehaztu eta sustatzen ditu, zeinak erakundearen jarduera guztiak zuzendu beharko dituen:

  • Zuzendaritzaren lidergo aktiboa eta bertaratua, bere erantzukizun hierarkikoari atxikitako osagai gisa; hari dagokio ingurumen-programen buru izatea, arauak aginte-ildo osoan aplikatzen direla ziurtatuz eta beste rol egoki batzuk lagunduz.
  • Ingurumen Kudeaketako helburu batzuk zehaztea eta ingurumen kudeaketa sistemaren etengabeko hobekuntza lortzeko lana gainbegiratzea, erakunde osoaren partaidetza maximoarekin.
  • Lege-baldintzak eta beste betekizun batzuk betetzea, eta baita bere prozedura eta jarraibideak betetzea.
  • Ingurumenaren babesa ziurtatzea, errespetuz lan egiten, kutsatzea prebenitzen eta egiten ditugun jardueren ondorioz sortutako ingurumeneko inpaktuak murrizten.
  • Eskura dauden teknologia onenen inplementazioa sustatzea, klima-aldaketa arintzen laguntzeko eta ingurumenaren gaineko aztarna gutxitzeko eta baliabide naturalak modu iraunkorrean erabiltzeko.
  • Gure jarduerak ingurumenean duen eragina modu objektiboan ezagutzeko aukera emango duten adierazleak eta garraio-sistemak ezartzea.
  • Prestakuntza, informazio eta motibazio-programa egokiak eta jarraituak sustatzea, langile guztiek beren lanaren arriskuak eta eraginak, horien garrantzia eta horiek prebenitzeko modua ezagutzeko aukera izan dezaten, etengabeko hobekuntza sustatzeko proposatzen dituzten hobekuntza-iradokizunak barne.
  • Ingurumen programa baten barruan helburu eta xede zehatzak eta neurgarriak zehaztea, eta horiek lortzearen arabera berrikusiko dira urtean behin gutxienez.
  • Ikastetxeak dauden inguruneetako natura eta biodibertsitatea errespetatzea.

Politika hau betetzea eta betearaztea guztion ardura da, eta, horregatik, gure ingurumen-helburuak lortzen laguntzeko eskatzen dizut.

Xavi Pons Pes
Idilia Food-eren Zuzendari Nagusia
Bartzelonan, 2020ko ekainaren 15ean

ADB
foro de marcas renombradas españolas
Paralímpicos
ADB
foro de marcas renombradas españolas
Paralímpicos