Qualitat

Des d’Idilia Foods tenim un compromís ferm amb la qualitat. Per aquest motiu, aportem el millor gust als nostres productes cuidant-ne els perfils nutricionals, amb la vocació d’estar al costat dels consumidors i continuar alimentant generacions dia rere dia.

La nostra missió és construir marques líders i posar a l’abast dels consumidors els millors productes, sempre guiats pel nostre compromís ètic de qualitat. Per fer-ho, cerquem l’excel·lència a través de:

  • Una rigorosa selecció i adequada gestió dels proveïdors de matèries primeres i envasos, amb els quals puguem produir aliments que satisfacin les exigències dels clients i consumidors.
  • Uns alts estàndards per als nostres productes, buscant la màxima qualitat i innocuïtat dels aliments, i prenent com a referència les normes UNE-EN ISO 9001 i UNE-EN ISO 22000.
  • Un compromís constant per millorar els nostres processos i productes, buscant l’eficiència sense perdre la nostra essència.
  • La innovació centrada en el consumidor, posant atenció en totes les seves necessitats.
  • Una comunicació clara, pròxima i responsable amb el consumidor.
  • Una atenció propera amb els nostres clients i consumidors, escoltant els seus suggeriments per poder millorar.
  • La presència dels nostres productes, sigui on sigui el consumidor.
  • Un compromís amb la sostenibilitat que permeti elaborar els nostres productes d’una manera respectuosa amb el medi ambient i amb l’entorn social.

es d’Idilia Foods ens comprometem a respectar el medi ambient i, per fer-ho, no fem servir en l’elaboració dels nostres productes ingredients o additius que siguin o provinguin d’organismes genèticament modificats (OGM).